Thursday, 7 March 2019

Al-Imran Ayat 119

4.3.119
Juz:
4,Surah:3.
Surah 3, Ayat 119:
.

Ringkasan tafsir;

Lanjutan dari ayat diatas (4.3.118), menunjukan bahawa Mukmin sahaja yang mengasihi orang-orang kafir sedangkan didada-dada mereka terselit kebencian terhadap Mukmin. Dan Allah menjelaskan lagi sifat-sifat yang ada pada kafir;


1. mereka sentiasa mencari jalan untuk menyusahkan kamu dan mendatangkan mudarat dengan melahirkan kebencian mereka.

2. Mereka mengingkari kitab-kitab Allah dan ingkari seruan para  nabi-nabi.

3. mereka bermuka-muka dengan kamu kononnya mereka pun orang yang beriman, dan selepas itu apabila mereka berkumpul bersama mereka orang kafir mereka mengigit jari melepaskan geram disebabkan oleh kemarahan didada-dada mereka.

Sesungguh Allah mengetahui apa-apa yang ada didalam dada-dada mereka yang merupakan kebencian dan niat jahat orang-orang kafir. Dan menambah “bairkan orang-orang kafir itu mati dengan segala kemarahan mereka itu”.

(lihat penjelasan pada ayat 3.3.28 dan 3.3.29). 

.
[previous] [next] [home].
Rujukan sumber, 

Juzuk4, Surah3 
Terjemahan, 111~120,
[GS] https://sites.google.com/site/tammpajsite/8/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8      

Tuesday, 19 July 2016

Surah AlBaqarah (170)Juz:2,Surah:2.
Surah 2, Ayat 170:
Ringkasan tafsir;
Apabila diseru kepada mereka supaya ikutlah perintah yang diturunkan oleh Allah, maka orang kafir itu berkata “bahkan kami mengikut apa yang kami peroleh daripada orang tua-tua kami, kerana mereka lebih baik dari kami”.

.
Ayat ini menjelaskan bahawa orang kafir Quaisy dan Yahudi itu masih enggan memeluk Islam walaupun Nabi telah menyeru kepada mereka kejalan yang benar. 
,
,
[Previous] [Next]
,

Sumber,
Terjemahan Surah 2, Ayat 161~170;  
 [GS]
https://t.co/ujPdPsH82h  
Ulasan Surah 2;  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr   
Pautan,
[G+] https://plus.google.com/108386390652776435052/posts/Pw8ZQvpMJMo