Tuesday, 19 July 2016

Surah AlBaqarah (170)Juz:2,Surah:2.
Surah 2, Ayat 170:
Ringkasan tafsir;
Apabila diseru kepada mereka supaya ikutlah perintah yang diturunkan oleh Allah, maka orang kafir itu berkata “bahkan kami mengikut apa yang kami peroleh daripada orang tua-tua kami, kerana mereka lebih baik dari kami”.

.
Ayat ini menjelaskan bahawa orang kafir Quaisy dan Yahudi itu masih enggan memeluk Islam walaupun Nabi telah menyeru kepada mereka kejalan yang benar. 
,
,
[Previous] [Next]
,

Sumber,
Terjemahan Surah 2, Ayat 161~170;  
 [GS]
https://t.co/ujPdPsH82h  
Ulasan Surah 2;  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr   
Pautan,
[G+] https://plus.google.com/108386390652776435052/posts/Pw8ZQvpMJMo

No comments:

Post a Comment